EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish
FJC Europe Funded by the EU FJC Europe

European Alliance
for Hope and
Empowerment

We are the European Network of multidisciplinary approach
of genderbased, domestic violence and child abuse and
Family Justice Centers

Woensdag 22 november 2023

Masterclass ‘Zorg en Veiligheid Verbinden om geweld te voorkomen’

Op 22 november 2023 gaat Nederland weer naar de stembus. Een dag waarop we met elkaar kiezen wie de koers van het land gaat bepalen. Een belangrijke dag, ook voor ons - Filomena, het Centrum voor Seksueel Geweld Rotterdam Rijnmond en Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Deze dag staan wij namelijk stil bij het feit dat het lang niet iedereen gegund is om in vrijheid en veiligheid een eigen koers te bepalen. Want huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld komt in ons land nog veel te vaak voor. Een actueel en urgente uiting daarvan is femicide of vrouwenmoord.

Aanmelden is niet meer mogelijk

Recente cijfers (CBS) laten zien dat het aantal moorden op vrouwen toeneemt en in 4 op 5 gevallen is een (ex)partner of familielid de dader is. Ondanks alle inzet zien we dus nog steeds geen afname in deze cijfers, maar nemen de dode­lijke incidenten toe en zien we dat de ernst en complexiteit van het gebruikte geweld over de hele linie toeneemt. Dat maakt dat een andere aanpak noodzakelijk is. Nederland blijft achter in het formaliseren van wet­ en regelgeving en daarmee dus in het realiseren van duurzame veiligheid voor de slachtoffers en het gezinssysteem. Andere landen, zoals de UK en België, zijn daarin al veel verder. Het signaleren van de problematiek alleen is niet voldoende, ook de volgende stap is van belang: wat hebben we nodig en waar kunnen we van leren? We willen met elkaar sterk staan in deze opgave: het terugdringen van dodelijke slachtoffers.

We maken op deze verkiezingsdag van ons thema een prioriteit en gaan met elkaar werken aan oplossingen die we nodig hebben om slachtoffers en plegers wel een weg uit de ellende te helpen voordat het te laat is.

In Rotterdam geven we het goede voorbeeld. Met elkaar werken wij – Filomena, CSG Rotterdam Rijnmond en Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis – met steun van de gemeente Rotterdam, nauw samen om deze vormen van geweld te stoppen en helpen slachtoffers én plegers verder te gaan met hun leven. Binnenkort gaan we die samenwerking nog verder brengen in een nieuw op te richten kennis­ en expertise­ centrum huiselijk en seksueel geweld en kindermishandeling. Daar zullen we onder één dak medische, forensische en psychische zorg combineren waarbij we direct justitiële, juridische en maatschappelijke ondersteuning kunnen inzetten en zetten we in op kennisdeling en wetenschappelijk onderzoek, oplossingen, zoals preventie en betere wetgeving voor het duurzaam verstevigen van de aanpak van geweld.

We organiseren om oplossingen te formuleren, in samenwerking met de European Family Justice Center Alliance (EFJCA) een masterclass over het thema: Zorg & Veiligheid verbinden om geweld te voorkomen. Centraal deze masterclass staat het verbinden van inzichten uit zowel het domein van zorg als die van veiligheid. Tevens wordt belangrijke kennis gedeeld die we nodig hebben in de strijd tegen femicide. Zo zal Jane Monckton Smith, Britse hoogleraar criminologie en expert op het gebied van femicide, haar kennis en ervaringen delen als keynote speaker. Daarnaast voeren het Openbaar Ministerie, de Tweede Kamer, een expert op het gebied van wetgeving voor femicide in België en Debbie Maas (bestuurder van Filomena) een inhoudelijke discussie met elkaar. Welke stappen moeten we zetten om de wet­ en regelgeving in Nederland beter aan te laten sluiten bij de aard van de problematiek, waarbij veiligheid voorop staat?

We eindigen de dag met een stevig oproep aan de beleidsmakers en wetgevers om zij aan zij met ons werk te maken van echte veiligheid, daarom mag u niet ontbreken. Kom vooral en laten we samen de cirkel van geweld doorbreken.

Deelname aan de masterclass is gratis, lunch is ingegrepen.

Downloads

Programma

09.00 uur
Inloop en inleiding door dagvoorzitter Marianne van den Anker, ombudsman Rotterdam-Rijnmond

09.30 uur
Opening door Peter Oskam, burgemeester van Capelle a/d IJssel

09.40 uur
Wat een overlever van huiselijk geweld wil dat je weet!

10.00 uur
Huiselijk geweld versus ondermijning, David tegen Goliath!
door Richard Korver, strafrecht advocaat en auteur van ‘Recht van spreken: slachtoffers in het Nederlands strafproces’ en medeauteur van ‘Dicht bij huis: Hoe steun je een kind na seksueel misbruik?’

11.00 uur
Pauze

11.20 uur
In Control. Dangerous relationships and how they end in murder
door Jane Monckton-Smith, hoogleraar Criminologie aan de Universiteit van Gloucestershire (U.K), internationaal expert huiselijk geweld en femicide. Werkt met professionals van politie en hulpverlening en families die te maken hebben gehad met femicide. Gebaseerd op internationale casestudies heeft Jane de ‘Homicide Timeline’ ontwikkeld. Dit betreft een 8-stappenplan in het proces van intieme terreur en dwangmatige controle. Auteur van ‘In Control. Dangerous relationships and how they end in murder’

12.45 uur
Lunch

13.15 uur
Vervolg – In Control. Dangerous relationships and how they end in murder

14.15 uur
Kindermishandeling, noodzaak tot samenwerking tussen de verschillende disciplines
door Patrycja Puiman, kinderarts bij Algemene kindergeneeskunde in het Erasmus MC Sophia en lid van het Landelijk Expertisecentrum Kindermishandeling (LECK) & Jack Menke, forensisch arts en medisch directeur bij Forensische Artsen Rotterdam Rijnmond (FARR)

15.15 uur
Pauze

15.35 uur
Panelwijsheid onder leiding van Marianne van den Anker met:

  • Songül Mutluer, lid Tweede Kamer PvdA fractie.
  • Margot Taeymans, federale overheidsdienst Justitie in België
  • Berte van Heemst, officier van justitie bij het Openbaar Ministerie Rotterdam,
  • Debbie Maas, bestuurder Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond en Filomena

16.35 uur
Verbinden van kennis en ervaringen over femicide in Europees verband
door Bert Groen, voorzitter van de European Family Justice Center Alliance

16.45 uur
Filomena, de kracht van samenwerking
door Tanya Hoogwerf, manager Filomena

17.00 uur
Afsluiting