EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish
FJC Europe Funded by the EU FJC Europe

European Alliance
for Hope and
Empowerment

We are the European Network of multidisciplinary approach
of genderbased, domestic violence and child abuse and
Family Justice Centers

Conferentie: maandag 20 november 2023, 09.00 – 17.00 uur

Femicide & Intieme Terreur binnen huiselijk geweld

Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 181b, 1019 HC Amsterdam

Aanmelden voor deze conferentie is niet meer mogelijk

De gemeente Amsterdam, de Blijf Groep en de politie Amsterdam organiseren deze conferentie in samenwerking met de European Family Justice Center Alliance voor alle Amsterdamse professionals in de justitiële en hulpverleningssector die binnen hun werk te maken (kunnen) krijgen met deze zeer gevaarlijke vormen van huiselijk geweld.

De conferentie gaat dieper in op de basisprincipes, dynamiek en impact van femicide, intieme terreur & dwangmatige controle en niet-fatale wurging. Uiteindelijk beschikken deelnemers over de noodzakelijke tools hoe femicide vroegtijdig te herkennen, bespreekbaar te maken, de juiste hulp en ondersteuning te bieden en (strafrechtelijk) te onderzoeken.

Met deze kennis zijn we straks met z’n allen in staat om femicide effectiever aan te pakken.

Programma ‘Femicide & Intieme Terreur binnen huiselijk geweld’

9.00 uur
Inloop

9.30 uur
Opening — Een ervaringsdeskundige aan het woord

9.40 uur
Welkomstwoord
door Alexander Scholtes, wethouder Zorg en Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Amsterdam

9.55 uur
Samenhang partnergeweld, geweld tegen vrouwen en kindermishandeling in Nederland
door Katinka Lünnemann, senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en auteur van ‘Verschillend Perspectief, Samen Kijken.

10.25 uur
Barbara Godwaldt
namens de groep nabestaanden femicide — auteur van ‘Aanpak Femicide – Twaalf concrete actiepunten om femicide terug te dringen’

10.45 uur
Pauze

11.05 uur
Niet-fatale Verwurging (Non-fatal Strangulation)
door Catherine White, forensisch arts in Londen, oprichter Sexual Assault Referral Center in St. Mary’s Hospital in Manchester, gespecialiseerd in niet-fatale verwurging als voorspeller van femicide (simultaanvertaling Engels/Nederlands)

12.15 uur
Lunch

13.00 uur
In Control: Dangerous relationships and how they end in murder
door Jane Monckton-Smith, hoogleraar Criminologie Universiteit van Gloucestershire (U.K.), internationaal expert huiselijk geweld en femicide. Werkt met professionals van politie en hulpverlening en families die te maken hebben gehad met femicide. Ontwikkelde ‘Homicide Timeline’, een 8-stappenplan in het proces van intieme terreur en dwangmatige controle. Auteur van ‘In Control: Dangerous Relationships and How They End in Murder’ (simultaanvertaling Engels/Nederlands)

14.30 uur
Pauze

14.50 uur
Vervolg — In Control: Dangerous relationships and how they end in murder
door Jane Monckton-Smith (simultaanvertaling Engels/Nederlands)

15.30 uur
Afsluiting
door Femke Halsema, burgemeester Amsterdam

16.00 uur
Borrel & gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers

17.00 uur
Einde

Femicide: feiten en cijfers

In Nederland wordt er gemiddeld elke acht dagen een vrouw vermoord vanwege het feit dat ze een vrouw is. Femicide is het opzettelijk doden van vrouwen of meisjes. In de meeste gevallen zijn partners of ex-partners de dader en het komt veel voor in situaties waarbij sprake is van voortdurend huiselijk geweld. Daders handelen vaak uit wraak, jaloezie of omdat ze niet kunnen accepteren dat hun relatie voorbij is en dat hun ex-partner met een ander verder gaat.

Femicide is helaas wereldwijd nog steeds een groot onderbelicht probleem. Veel professionals beschikken nog over onvoldoende kennis en tools om het gevaar op femicide te herkennen en/of te erkennen. Vroegtijdige signalering en op tijd de juiste hulp en ondersteuning bieden aan mogelijke slachtoffers en hun familieleden verkleint aanzienlijk de kans op een dodelijke afloop. De kans op femicide is groter in relaties waarin sprake is van intieme terreur. Binnen huiselijk geweld is sprake van verschillende profielen en daarbinnen is intieme terreur de meest gevaarlijke vorm.

Het kenmerkt zich door een patroon van sterke controle en dwang door één van de partners richting de ander. Dit kan zich uiten in het isoleren, vernederen, intimideren van de partner tot ernstig fysiek, psychisch en/of seksueel geweld. Intieme terreur kent een zeer hoog risico op ernstige lichamelijke of psychische schade en zelfs fatale afloop. Slachtoffers van intieme terreur hebben ook vaak te maken met niet-fatale verwurging, één van de meest verborgen en dodelijkste vormen van huiselijk/seksueel geweld.

De consequenties voor slachtoffers zijn enorm: bewusteloosheid treedt op binnen seconden en kan binnen enkele minuten leiden tot dood. Verwurging is de meest ultieme vorm van macht en controle waarbij een pleger laat zien te beslissen te beslissen over de laatste adem van het slachtoffer. Niet-fatale verwurging heeft verwoestende psychologische en medische gevolgen en een zeer groot risico op uiteindelijk fatale afloop. Het komt veel vaker voor dan in het algemeen wordt aangenomen. En als we het al signaleren, wordt er nog veel te weinig actie ondernomen.