FJC Europe FJC Europe

European Alliance
for Hope and
Empowerment

There is A BETTER WAY to give extra hope to each victim of domestic violence…
The European Family Justice Center Alliance aims to develop and support local
Family Justice Centers all over Europe that help victims and their children find
all services they need in ONE PLACE: medical professionals, caretakers, counselors,
advocates, prosecutors, police officers and others.

Masterclasses James Henderson

Het EFJCA heeft James Henderson bereid gevonden om twee keer zijn masterclass 'Versterken veiligheid slachtoffers en verantwoordelijkheid pleger' te verzorgen. Op vrijdag 31 januari 2020 kunt u deze masterclass volgen in Rotterdam, op maandag 3 februari 2020 kunt u in Antwerpen terecht.

Wat biedt de Masterclass?

De focus van de 1-daagse Masterclass ligt op het versterken van kennis en bieden van nieuwe inzichten bij de realisatie van gedragsverandering en het versterken van ‘accountability’ bij plegers van huiselijk geweld en dit vanuit een slachtoffergerichte benadering.

In de Masterclass wordt dieper ingegaan op de vragen zoals:

  • Wat is de primaire verantwoordelijkheid van je rol als professional?
  • Waarom de focus op ‘accountability’ bij plegers en wat betekent dat?
  • Hoe maak ik dit bespreekbaar en waarborg ik de veiligheid van slachtoffers?
  • Hoe realiseer ik een effectieve en langdurige gedragsverandering bij plegers?

James Henderson is Director of Offender Accountability for the National U.S. Training Institute on Strangulation Prevention. James verzorgt trainingen in effectief interviewen van plegers en slachtoffers van huiselijk geweld. Hierbij verlegt James Henderson de focus van het slachtoffergesprek van "informatieverzamelaar" naar "informatieverstrekker". Hier een korte impressie van een sessie van James.

Vertaling Nederlandse en Belgische context

Tijdens de Masterclass wordt James ondersteund door Pascale Franck en Bert Groen van de European Family Justice Center Alliance. Zij staan mee in voor de vertaling van de praktijken naar de Nederlandse en Belgische context. De beide Masterclasses zullen zoveel mogelijk ingaan op de regio specifieke aanpak in beide landen, deelnemers worden daarom dan ook verzocht in te schrijven in hun eigen land.

De Masterclass is interactief en gebaseerd op internationale casestudy’s en evidence-based methodieken. Professionals krijgen tools en kennis aangereikt om het opnemen van verantwoordelijkheid door plegers en het op gang brengen van gedragsverandering bespreekbaar te maken en te realiseren. De Masterclass wordt in het Engels gegeven.

Voor wie is de Masterclass bedoeld?

Professionals die werken met slachtoffers en plegers van huiselijk geweld. De masterclass staat open voor maatschappelijk werkers en therapeuten uit diverse settings en voor politiefunctionarissen, magistraten, criminologen en justitiemedewerkers.

Inschrijven

Schrijf u in voor de masterclass in Rotterdam (31 januari 2020) of de masterclass in Antwerpen (3 februari 2020). Er zijn 50 plaatsen beschikbaar op basis van volgorde van inschrijving. De masterclasses vinden plaats van 9.30 tot 16.30 uur.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de brochure van de Masterclass in Rotterdam of de brochure van de Masterclass in Antwerpen of neem contact op met info@efjca.eu