EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish
FJC Europe Funded by the EU FJC Europe

European Alliance
for Hope and
Empowerment

We are the European Network of multidisciplinary approach
of genderbased, domestic violence and child abuse and
Family Justice Centers

Maatje-achter-de-voordeur

FJC (Family Justice Center) Antwerpen

Het FJC wil een aanbod opstarten van ondersteunende buddies: mensen die intramiliaal geweld hebben meegemaakt te helpen terug controle te krijgen over hun eigen leven. Hierbij is het bieden van een luisterend oor, bergip, hulp bij diverse acties en stappen en het (terug) opbouwen van sociale contacten belangrijk. Contact met lotgenoten, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers kan hier echt een verschil maken.

Maatje achter de Voordeur werkt met ervaringsdeskundigen en vrijwilligers die zich willen inzetten voor anderen. De ervaringsdeskundigen en vrijwilligers worden begeleid door de professionele medewerkers van het FJC, krijgen training en ondersteuning.

De training reikt de maatjes handvatten aan om mensen te ondersteunen. Maatje achter de Voordeur vormt een fysiek en digitaal netwerk: persoonlijk contact via begeleiding en bijeenkomsten, aangevuld met een online contact. De vrijwilliger biedt steun en herkenning gedurende het herstelproces. Dit bestaat uit samen dingen doen, die gezellig of nuttig zijn.

Een maat(je) kan helpen bij het opbouwen van een nieuw sociaal netwerk. Of helpen bij contact met instanties. Feedback of tips bij de communicatie binnen bijvoorbeeld het gezin, vrienden en collega’s. Het versterken van het zelfbeeld en zelfvertrouwen kan iemand helpen zichzelf niet (alleen) als slachtoffer te zien. Ook kan een maat(je) geruststellen bij opkomende angsten en onzekerheden.

Doelgroep

Het project richt zicht tot slachtoffers van intrafamiliaal geweld, die nood hebben aan leen netwerk dat op langere termijn een veilige basis en steun biedt. Het gaat met name om mensen die intrafamiliaal geweld in zijn verschillende vormen meemaakten en die naast en/of na de professionele hulp nood hebben aan een langdurige terugval basis.

Vanuit het FJC werken we onder andere aan (het terug opbouwen van) een sociaal netwerk, iets wat vaak verloren ging in het soms jarenlang overleven in een gewelddadige situatie. Voor sommige mensen, en met name vrouwen al dan niet met kinderen, is het eigen netwerk ontbrekend of niet ondersteunend.

Sommige slachtoffers hebben wel -terug- een eigen netwerk maar ervaren de nood om, wanneer nodig, terecht te kunnen bij lotgenoten, een begrijpend luisterend oor, activiteiten met mensen die hetzelfde meemaakten. Dit heeft een helende werking voor vele slachtoffers.

Werkingsgebied

HOOP theorie

Het FJC werkt volgens de HOOP-theorie, vanuit de positieve psychologie. Het gaat om het terug controle geven over het eigen leven.

De definitie van Hoop is het geloof dat je toekomst beter zal zijn dan vandaag en dat je daar zelf voor kan zorgen.

Hoop is een belangrijke beschermende factor die mensen in staat stelt zich te ontplooien en hun welzijn te verhogen. Hoop is ook een belangrijke bron van hulp bij de trauma's, langdurige stress-situaties en burn-out. De toepassing van de wetenschap van hoop in het dagelijkse leven draagt bij aan het overwinnen van tegenslagen waar iedereen mee te maken heeft. Hoopvolle mensen zijn beter in staat hun doelen te bereiken.

Ze kunnen beter anticiperen op obstakels die het bereiken van hun doel dreigen te blokkeren. Dit vertaalt zich in motivatie en doorzettingsvermogen, waarbij ze de energie hebben om via nieuwe en andere ideeën belemmeringen te overwinnen. “Hope is a social gift” is een belangrijke leidraad in de aanpak. Hoop bouw je samen, en soms heb je “Hope-heroes” nodig om de weg naar je doelen te vinden en de mentale energie te voeden die nodig is om je doelen na te streven.

Het filmpje dat we vanuit het FJC maakten over HOOP vindt u hier

Genderperspectief

Het werken aan een lange-termijn en ondersteunend netwerk is wat veel vrouwen, die uit een gewelddadige relatie komen, nodig hebben om terug controle te krijgen over hun eigen leven en in hun kracht te komen. Het netwerk als “community”, als basis om op terug te vallen wanneer nodig, biedt een fundament om terug eigen, relevante doelen na te streven en aan welzijn en zingeving te werken.

Met name vrouwen hebben soms dit netwerk niet, on diverse redenen. Sommigen hebben nooit steun ontvangen uit het eigen netwerk of is dat netwerk volledig weggevallen. Sommigen komen uit een traumatiserende jeugd die hen een reeds eerder een ondersteunend netwerk ontnam. Anderen zijn uit hun normale context gehaald door huwelijk of migratie. Voor vrouwen met kinderen is het soms nog moeilijker terug een steunend netwerk op te bouwen.

Voor anderen is dan weer een netwerk dat weet waar het over gaat bij de impact van gezinsgeweld nodig, waarbij ze op andere levensdomeinen het geweld en de impact van trauma willen buiten houden. Het kan erg belangrijk zijn om niet overal gekend te zijn als een overlever van geweld terwijl wel de nood bestaat om te kunnen komen “tanken” bij een netwerk dat begrijpt wat de impact van geweld en trauma is.

Ruimere werking van het FJC

Het FJC is een samenwerkingsverband tussen diensten die werken met gezinnen waar er geweld is. Vaste partners zijn politie, parket, Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), jeugdbescherming, OCMW, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, Centrum geestelijke Gezondheidszorg, lokale overheden, Justitiehuis...

In het Family Justice Center zijn verschillende diensten gevestigd op één plek. De kern van het concept is om slachtoffers een beter, gecoördineerde dienstverlening aan te bieden. Het doel is om geweld te stoppen en verdere escalatie te voorkomen. We streven ernaar als expertisecentrum zowel meer generalistische diensten als slachtoffers te ondersteunen.

Voor meer info over het FJC zie: www.fjc-veiligthuis.be

Contactpersoon: Pascale Franck
Projectleider: Ann Beliën